Perustuslakivaliokunnan toinen lausunto ns. käännytyslaista valmistui tänään. Lausunto on vastaus hallintovaliokunnan lausuntopyyntöön.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan laki voidaan säätää poikkeuslakina. Lausuntoon liittyy eriävä mielipide.

Perustuslakivaliokunta arvioi aiemmassa lausunnossaan, että kyseinen laki muodosti ns. rajatun poikkeuksen perustuslaista. Poikkeusten on oltava kuitenkin myös välttämättömiä, eikä poikkeamista oikeudesta oikeusturvakeinoihin ole hallituksen esityksessä tarkemmin perusteltu. Sääntelyä oli täydennettävä maahan pyrkivän oikeusturvaa nimenomaisesti säädetyllä jälkikäteisellä oikeusturvamenettelyllä, jotta lakiehdotus voidaan säätää perustuslain 73 §:ssä tarkoitettuna rajattuna poikkeuksena.

Hallintovaliokunta kysyi kantaa tekemistään muutoksista

Hallintovaliokunta on valmistellut asiasta mietintöluonnosta, ja pyytää perustuslakivaliokuntaa antamaan lausuntonsa keskittyen siihen, täyttävätkö hallintovaliokunnan tekemät muutokset sen, mitä perustuslakivaliokunta on lausuntonsa ponnessa edellyttänyt säädettäväksi maahan pyrkivän henkilön oikeusturvan vuoksi nimenomaisesti säädettävästä jälkikäteisestä oikeusturvamenettelystä. Hallintovaliokunta ehdottaa säännöksiä maasta poistamisen uudelleenarvioinnista.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunta on muuttanut sääntelyä ja täydentänyt maahan pyrkivän oikeusturvaa nimenomaisesti säädetyllä jälkikäteisellä oikeusturvamenettelyllä aiemmassa lausunnossa esitettyjen vaatimusten puitteissa. Lakiehdotus voidaan näin täydennettynä käsitellä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä rajattuna poikkeuksena perustuslaista.

Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on syytä selventää siten, että henkilön päätyminen uudelleenarvioinnin päätteeksi ulkomaalaislain turvapaikkamenettelyyn määritellään myös tältä osin laissa täsmällisemminselvemmin. Perustuslakivaliokunnan mielestä uudelleenarviointia suorittavalla viranomaisella tulisi kuitenkin olla käytettävissä kaikki saatavilla oleva tieto ja viranomaisen tulee itse harkinnassaan arvioida, mitä tietoa voidaan pitää ratkaisun kannalta merkityksellisenä. Hallintovaliokunnan on myös syytä selventää uudelleenarviointia koskevan sääntelyn suhdetta hallintolain sääntelyyn.

Kommentti:

-RKP:n ja SDP:n asenne ’käännytyslain’ hyväksymiseen odotti valiokuntien kantaa, -joka nyt on saatu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *