Valtiovarainministeri Riikka Purra on vastannut kansanedustaja Ovaskan kirjalliseen kysymykseen hallituksen päätösten vaikutuksista liikennepolttoaineiden hintoihin ja niiden kompensoimisesta autoilijoille.

(Arkistokuva, kuvalähde: Eduskunta.)

Hallitus on päättänyt useista toimista, jotka alentavat liikennepolttoaineiden hintoja, toteaa VVM Riikka Purra.

Jakeluvelvoitetasoja alennetaan vuosina 2024–2027

”Ensinnäkin, hallitus alentaa hallitusohjelman mukaisesti vuosien 2024–2027 jakeluvelvoitetasoja verrattuna Marinin-Saarikon hallituksen säätämiin uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetasoihin. Vuonna 2027 jakeluvelvoitteen yleisvelvoite tulee olemaan 7,5 prosenttiyksikköä ja lisävelvoite 2 prosenttiyksikköä matalampi voimassa olevaan lakiin nähden.”

Polttoaineveroa on alennettu jo kuluvan vuoden alusta, muistuttaa ministeri, -ja lisäalennuksia on tulossa:

”Toisekseen tämän vuoden alusta toteutettu polttoaineveron alennus sekä julkisen talouden suunnitelman mukaiset polttoaineverojen alennukset vuosina 2026 ja 2027 alentavat polttoaineiden kuluttajahintaa vuoden 2027 tasolla yhteensä arviolta noin 8 senttiä litralta. Hallituksen päättämän yleisen arvonlisäverokannan korotuksen polttoaineiden kuluttajahintaa nostava vaikutus on puolestaan noin 2,2–2,5 senttiä litralta.”

Ilmastosuunnitelman mukaiset indeksitarkistukset jätetään tekemättä

”Näiden päätösten lisäksi Marinin-Saarikon hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan sisältyi polttoaineverojen indeksitarkistukset vuodesta 2024 eteenpäin. Näiden indeksitarkistusten tekemättä jättämisen vaikutus polttoaineiden kuluttajahintoihin on noin 6 senttiä litralta vuoden 2027 tasolla.”

Hallituksen tähänastisten päätösten vaikutus alentaa hintoja jo 20 senttiä per litra:

”Kokonaisuudessaan hallituksen tähän asti tekemät päätökset ovat siten alentaneet polttoaineiden kuluttajahintoja noin 20 senttiä litralta edellisen hallituksen ilmastopolitiikkauraan verrattuna.”

EU:n päästökauppajärjestelmään liittymistä ei viivytetä

Edustaja Ovaska kysyi myös, miksi hallitus on päättänyt liittää Suomen fossiilisen polttoaineen jakelua koskevaan EU- päästökauppajärjestelmään jo vuonna 2027, eikä käyttänyt mahdollisuutta lykätä sitä vuoteen 2031.

Tulee muistaa, että kyseessä on pääministeri Marinin hallituskaudella päätetty EU-tason ratkaisu, jonka käyttöönotto oli Marinin-Saarikon hallituksen linjaama päästövähennystoimi”, vastaa Purra.

”Päästökaupan käyttöönoton lykkääminen vuoteen 2031 olisi aiheuttanut nettomääräisesti huomattavia kustannuksia julkiselle taloudelle, kun huomioidaan Marinin-Saarikon hallituksen EU:n päästökauppaneuvotteluissa sopimat maksut sosiaaliseen ilmastorahastoon. Lisäksi päästökaupan lykkääminen vuoteen 2031 olisi luonut alan toimijoille merkittävän epävarmuuden ja taloudellisen riskin päästökaupan käyttöönoton lykkäämisen kriteerien täyttymisestä.”

Ammattidiesel’ otetaan käyttöön, l. valmisteveron palautus

– Pääministeri Orpon hallitus on päättänyt kohtuullistaa uudesta päästökaupasta aiheutuvia kustannuksia logistiikkaketjuun ottamalla käyttöön vuoden 2027 alusta raskaalle liikenteelle kohdistetun dieselpolttoaineen valmisteveron palautusjärjestelmän eli niin sanotun ammattidieselin”, toteaa VVM Purra kirjallisessa vastauksessaan.

Perussuomalaisiin ennen vaaleja kohdistuneet odotukset kulminoituvat mm. liikennepolttoaineiden luvattuun/odotettuun alenevaan hintakehitykseen. 

.

4 thoughts on “Purra vastaa kirjalliseen kysymykseen: Hallituksen toimet laskevat liikennepolttoaineiden hintoja”
 1. Viel kun ymmärtäisivät mistä johtuu loputon velanotto, varsinkin kun on annettu rahanluontioikeus yksityisille pankeille, joka luo sen rahan tyhjästä ja perii korkoa

 2. Koron lisäksi ihmisten omaisuus on pankkien salaisessa käytössä; ainakin Suomessa.

  He 8/2016 maakaaren muuttamisesta valottaa asiaa: Tällä panttikirjojen ”sähköistämisellä” kahdennettiin panttikirjat syksyllä 2017 : Maanmittauslaitos : ”2,5 miljoonaa panttikirjaa sähköiseen muotoon”.

  Rahalaitosten sähköistäessä panttikirjoja niiden ei tarvitse alkuperäisisä tomittaa Maanmiattausliatokselle; riittävä sähköinen yksilöinti riittää.”
  Pankkien ei tarvitse mitätöidä paperisia panttikirjoja heti, se voidaan tehdä sopivaksi katsottuna ajankohtana.”

  ”Teknisistä syistä johtuen ristiriitatilanteessa paperinen panttikirja on ykkösprioriteetti”.

  Panttikirjat siis kahdennettiin syksyllä 2017 ja omaisuus todellisuudessa jätettiin EKP:n / globalistipankkien rahantekovälineeksi . Tämä kaikki on Suomen historian suurimpia petoksia; josta koko mediakenttä vaikenee !

  Youtube Kimmo Leino; Pankkien ja vakuutuslaitosten valta Suomessa.

  Rumble; Atomistudio; Totuuden etsijät; Kimmo Leino; Suomen terveydenhuollon tahallinen alasajo.

  Suomen ”päättäjät” siis vuosikymmen sitten ovat lähes koko Suomen myyneet saamansa lahjonnan seurauksena: Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” ”Rahalla on saatu omanlaista lainsäädäntöä”.

  Lopullinen petos He 8/2016 siis toteutettiin syksyllä 2017 !

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *