Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro käsitteli tänään hallituksen esitys julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2025 – 2028. puheenvuoron käytti edustaja Mika Poutala.

(Otsikointi: Uutispeli, kuva: eduskunta.)

Tulevaan talouskehitykseen liittyy paljon epävarmuuksia

”Arvoisa puhemies,
Talousennusteet uskovat lievään talouden kasvuun ensi vuodesta alkaen. Inflaatio on jo hidastunut ja korkojen odotetaan lähtevän hienoiseen laskuun. Rakennustoiminta, energiasiirtymä ja turvallisuuteen tehtävät investoinnit käynnistävät talouden piristymistä. Kuitenkin tulevaan talouskehitykseen liittyy paljon epävarmuuksia – emmehän tiedä, esimerkiksi Ukrainan sodan jatkosta tai siitä, millaisia muita konflikteja ja kriisejä tulemme näkemään.

Julkinen velka 75,8 prosenttia bkt:sta

Maamme julkinen velka nousi viime vuonna 75,8 prosenttiin bkt:sta. Ilman nykyisen hallituksen päättäväisiä ja kurinalaisia taloustoimia se olisi neljän vuoden päästä jo 90 prosenttia. Huoltosuhteen jatkuvan heikentymisen lisäksi suurimpana syynä velkasuhteen nousuun lähivuosina tulevat olemaan valtion velan kasvavat korkomenot. Niihin palaa tänä vuonna 3,2 miljardia euroa, lähivuosina yli 4 miljardia. Se on noin 5 prosenttia valtion budjetista.

Velanottokortti on jo pelattu

Jotta Suomi ei joudu EU:n liiallisen alijäämän menettelyn kohteeksi ja koska velanottokortti on jo pelattu, on ollut jäljellä enää sopeutus, jotta velanotto ei ylitä 3 prosentin vuosittaista rajaa.

Hallitus on saanut kasaan yhteensä 9 miljardin euron sopeutuspaketin tälle vaalikaudelle. Jokainen ymmärtää, että sen edellyttämät säästöt väkisinkin näkyvät ja tuntuvat ihmisten arjessa ja lompakossa. Ne aiheuttavat huolta ja harmia. Sitä ei voi eikä pidä yrittääkään kieltää. Kuitenkaan julkisen talouden tasapainottamisen välttämättömyydelle ei ole vaihtoehtoa, ellemme ole täysin välinpitämättömiä hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta. Siksi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallituksen päättäväistä reagointia valtiontalouden tasapainottamiseen välttämättömänä.

Työtulojen verotusta ei kiristetä, – kevennetään pieni- ja keskituloisille

Arvoisa puhemies
Mielestämme on oikein, ettei työtulojen verotusta kiristetä, vaan tarvittavat veronkorotukset osoitetaan kulutukseen ja etenkin ihmiselle haitallisten tuotteiden verotuksen kiristykseen. Pidämme tärkeänä, että työn verotusta kevennetään pieni- ja keskituloisille ja työtulovähennykseen toteutetaan lapsikorotus 2025 alkaen.

Peruskoulutuksesta ei leikata

On oikein, ettei peruskoulutuksesta leikata ja pyritään säilyttämään ensimäistä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden taloudellinen rasite pienenä. Samalla on tärkeää varmistaa, että alan vaihto pidetään mahdollisena työvoiman tarpeita huomioiden.

Valtioneuvoston selonteossa ei ole ainoastaan menosupistuksia, vaan myös lisäpanostuksia. Nostan seuraavassa esille esimerkkejä määrärahalisäyksiä yhdestä suppeasta sektorista:

Rahoitusta lisätään koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön

Rahoitusta lisätään koulu- ja oppilaitosnuorisotyöhön, samoin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten turvakotipalveluiden rahoitukseen, sekä myös lastensuojelun hybridimallin käynnistämiseen ja mielenterveyden matalan kynnyksen chat-palveluihin.

Lasten ja nuorten terapiatakuu käynnistyy ensi vuoden toukokuussa. Lisäksi kolmen seuraavan vuoden aikana 18,4 miljoonaa euroa käytetään nuorten huumekuolemien ehkäisyyn ja päihteillä ja väkivallalla oirehtivien nuorten auttamiseen.

Arvoisa puhemies,
meille kristillisdemokraateille on tärkeää, että erilaisten liikuntaa lisäävien toimien kautta pyritään vastaamaan sote-sektorin jatkuvasti kasvaviin kustannuksiin. Yhteisillä varoilla on saatava aikaiseksi vaikutuksia, jotka tukevat ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja esimerkiksi vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta.”

Mika Poutala KD:n ryhmäpuheenvuorossa 12.06. 2024

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *